Samlende social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 2. Ressourcer i arbejdsteams

Rapport - 2018

Reference

Samlende social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 2. Ressourcer i arbejdsteams. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Hent fil

Relaterede projekter

Systematisk oversigt (Social kapital)