Organisk støv – bioaerosoler i arbejdsmiljøet og forebyggelse af eksponering. Faktaark nr. 80

Andet bidrag - 2022

Reference

Organisk støv – bioaerosoler i arbejdsmiljøet og forebyggelse af eksponering. Faktaark nr. 80. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2022.

Hent fil

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00