DPQ-Arbejdspladsskema. Nationale referencetal

Andet bidrag - 2020

Resume

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet en arbejdspladsrettet version af sit nye spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø, som hedder DPQ-Arbejdspladsskema.

I efteråret 2019 gennemførte NFA’s forskere en undersøgelse med DPQ-Arbejdspladsskema for at undersøge, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø ser ud for godt 12.000 danske arbejdstagere. Undersøgelsen er nu afsluttet, og forskerne fik svar fra omkring 5.000 svarpersoner.

I notatet beskrives resultaterne for den samlede gruppe af svarpersoner. Deltagerne er opdelt i 19 branchegrupper, men i dette notat beskrives udelukkende resultater for den samlede gruppe af svarpersoner. Alle resultater er vægtede, så resultaterne er repræsentative for arbejdstagere i Danmark.

Resultaterne giver et billede af, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø ser ud for arbejdstagere i Danmark og kan anvendes som sammenligningsmateriale for arbejdspladser, der bruger DPQ-Arbejdspladsskema i forbindelse med en kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø.

Reference

DPQ-Arbejdspladsskema. Nationale referencetal. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2020.

Hent fil

Relaterede projekter

Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø