Emotional demands at work and risk of depressive disorder: A nationwide Danish cohort study

Poster - 2019

Reference

Emotional demands at work and risk of depressive disorder: A nationwide Danish cohort study. 2019.

Hent fil

Relaterede projekter

Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning Jobeksponeringsmatrice-analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)