Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation (astenopi) og nakke-skulder besvær i forbindelse med computerarbejde - en litteraturgennemgang

Rapport - 2006

Reference

Ergonomiske faktorers betydning for øjenirritation (astenopi) og nakke-skulder besvær i forbindelse med computerarbejde - en litteraturgennemgang. København: Arbejdsmiljøinstituttet, 2006.