Sammenhænge mellem mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker. Belyst med spørgeskemaundersøgelsen ’Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats’ og opfølgning i registeret over anmeldte arbejdsulykker

Rapport - 2021

Resume

Denne rapport undersøger således anvendeligheden af spørgeskemaundersøgelsen VAI, som redskab i evalueringen af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, herunder om udvalgte indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats kan anvendes som proaktive mål for arbejdsulykker.

Samlet set viser resultaterne, at høje værdier for både indikatorer for den systematiske og den konkrete arbejdsmiljøindsats har positiv sammenhæng med alvorlige arbejdsulykker, og til dels alle arbejdsulykker. Indikatorer for både virksomhedernes systematiske og konkrete arbejdsmiljøindsats må inddrages i monitoreringen af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.

Vi konkluderer at det er muligt at anvende VAI til at udvikle pålidelige og valide indikatorer for arbejdsstedernes arbejdsmiljøindsats relateret til arbejdsulykker, og som derfor kan indgå i en ny fremtidig virksomhedsundersøgelse til overvågning af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.

Reference

Sammenhænge mellem mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker. Belyst med spørgeskemaundersøgelsen ’Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats’ og opfølgning i registeret over anmeldte arbejdsulykker. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2021.

Hent fil

Relaterede projekter

VAI og anmeldte arbejdsulykker Arbejdsmiljøindsats & sygefravær på arbejdspladsen (ASAP)

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00