Sikkerhetskultur i kraftnæringen - hvordan kan denne endres? Perspektiver, tiltak og verktøy

Rapport - 2017

Reference

Sikkerhetskultur i kraftnæringen - hvordan kan denne endres? Perspektiver, tiltak og verktøy. IRIS. International Research Institute of Stavanger, 2017.

Hent fil