SeniorWorkingLife

Udgivelser på nettet - Net-publikation - 2018

Resume

Analyser i SeniorArbejdsLiv - medarbejderundersøgelsen
Formålet med undersøgelsen er at indkredse de vigtigste Push og Stay faktorer i konkrete branchegrupper og jobfunktionskategorier. Push er de faktorer der gør, at den enkelte føler sig tvunget til at forlade arbejdsmarkedet før den ordinære pensionsalder, dvs. tilbagetrækningen er ufrivillig, mens Stay angiver, at der faktorer der gør at den enkelte frivilligt vælger at forblive erhvervsaktiv, dvs. den fortsatte arbejdsmarkedsdeltagelse er et positivt tilvalg. SeniorArbejdsLiv bygger på en antagelse om, at en række Push og Stay faktorer på forskellige niveauer har betydning for seniorernes tilbagetrækningstidspunkt.

Spørgeskema
Spørgeskemaet er inddelt i 14 blokke, i følgende rækkefølge.
1) Grundlæggende oplysninger
2) Faktorer der kan påvirke ens tilknytning til arbejdsmarkedet
3) Arbejdspladsens indsats for at fastholde ældre medarbejdere
4) Aldersdiskrimination
5) Økonomi
6) Efterlønsordningen
7) Gradvis tilbagetrækning
8) Kompetencer og efter-/videreuddannelse
9) Ledighed – mulighed for at komme tilbage i arbejde
10) Nye teknologier i arbejdet
11) Jobtilfredshed og velbefindende
12) Arbejdsmiljø
13) Livsstil og fritid
14) Helbred og funktionsevne

Målgrupper
Undersøgelsen er et survey udsendt til 30,000 personer over 50 år og omfatter følgende grupper af seniorer:
1) Beskæftigede
2) Ledige
3) Efterløn
4) Førtidspension

Undersøgelsen rekrutterer på tværs af brancher som herigennem også omfatter tre distinkte jobfunktionskategorier:
1) Arbejde med produktion
2) Arbejde med mennesker
3) Arbejde med symboler
Kombineret med tre forskellige uddannelsesniveauer:
1) Ingen/kort uddannelse,
2) Mellemlang uddannelse,
3) Længerevarende uddannelse.

Analyser der er planlagt
Analyserne vil indkredse de vigtigste Push og Stay faktorer baseret på ovennævnte spørgeskema data, hvor der sammenlignes på tværs af
1) Arbejde, ledighed, efterløn, førtidspension.
2) Jobfunktionskategorier og uddannelsesniveau
3) Brancher (hvor brancherne er store nok)
4) Endvidere hvilke faktorer der hænger sammen med spørgsmålet ’forventet tilbagetrækningsalder’ blandt dem der stadig er på arbejdsmarkedet.

Fremadrettede analyser
Fremadrettet er det ambitionen at opnå fondsmidler til
1) spørgeskemaopfølgninger hver 2.-3. år,
2) langsigtede registeropfølgninger i forhold til arbejdsmarkedstilknytning og helbred.

Projektleder og kontaktperson:
Professor Lars L. Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
LLA@NFA.Dk

Projektet er et samarbejde mellem NFA, AAU og Team Arbejdsliv

Fondsstøtte
Projektet er støttet af TrygFonden

Reference

SeniorWorkingLife. 2018.