Biologisk måling af udsættelse for polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i arbejdsmiljøet. Udvikling af metoder til analyse af PAH i luft samt udvalgte metabolitter heraf i urin. Ph.D-afhandling

Bog - 1992

Reference

Biologisk måling af udsættelse for polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i arbejdsmiljøet. Udvikling af metoder til analyse af PAH i luft samt udvalgte metabolitter heraf i urin. Ph.D-afhandling. Arbejdstilsynet, 1992.