Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark - belyst ud fra register- og spørgeskemadata fortrinsvis fra 2010-2014

Rapport - 2016

Reference

Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark - belyst ud fra register- og spørgeskemadata fortrinsvis fra 2010-2014. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016.

Hent fil

Relaterede projekter

Fravær, viden og metodeudvikling