Social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 4. Forbindende social kapital - ressourcer og samarbejde i moderne leder- og medarbejder-relationer

Rapport - 2018

Reference

Social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 4. Forbindende social kapital - ressourcer og samarbejde i moderne leder- og medarbejder-relationer. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Hent fil

Relaterede projekter

Systematisk oversigt (Social kapital)

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00