Social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 4. Forbindende social kapital - ressourcer og samarbejde i moderne leder- og medarbejder-relationer

Rapport - 2018

Reference

Social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 4. Forbindende social kapital - ressourcer og samarbejde i moderne leder- og medarbejder-relationer. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Hent fil

Relaterede projekter

Systematisk oversigt (Social kapital)