Forekomsten af seksuel chikane på danske arbejdspladser siden 1990

Andet bidrag - 2017

Resume

I alt 2,8 procent af de beskæftigede i Danmark svarede i 2014, at de har været udsat for seksuel chikane på arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Niveauet er stort set det samme som i 2012. Ser man på tidligere målinger fra perioderne 1990 til 1995 og 2000 til 2005, kan det se ud som om, at der overordnet er sket en stigning. Men på grund af ændrede spørgsmål i spørgeskemaundersøgelserne og faldende svarprocenter er det ikke muligt at sammenligne tallene direkte.

Reference

Forekomsten af seksuel chikane på danske arbejdspladser siden 1990. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017.

Hent fil

Relaterede projekter

Seksuel chikane i omsorgsarbejdet