Effect of a workplace intervention on workplace social capital: A cluster RCT

Konferenceabstrakt til konference - 2018

Reference

Effect of a workplace intervention on workplace social capital: A cluster RCT. 2018.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00