Assessment of primary and inflammation-driven genotoxicity of carbon black nanoparticles in vitro and in vivo

Tidsskriftartikel - 2022

Reference

Di Ianni E, Møller P, Cholakova T, Wolff H, Jacobsen NR, Vogel U. Assessment of primary and inflammation-driven genotoxicity of carbon black nanoparticles in vitro and in vivo. Nanotoxicology 2022;16(4):526-546.
doi: 10.1080/17435390.2022.2106906

Gå til Tidsskriftartikel

Relaterede projekter

Fornyet fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø GRACIOUS - Grouping, read-across, characterIsation and classification framework for regulatory risk assessment of manufactured nanomaterials and safer design of nano-enabled products

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00