Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 - En registerbaseret undersøgelse

Rapport - 2013

Reference

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 - En registerbaseret undersøgelse. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2013.

Hent fil

Relaterede projekter

Registerstudie af ulykkestrend (RUT)