Arbejdsmiljø og helbred offshore 2017. En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på danske offshore-anlæg til olie- og gasproduktion

Rapport - 2018

Reference

Arbejdsmiljø og helbred offshore 2017. En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på danske offshore-anlæg til olie- og gasproduktion. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Hent fil