Udvidet Risikobaseret Tilsyn (URT) - sammenligning med Risikobaseret Tilsyn (RT). Effekt- og procesevaluering

Rapport - 2018

Reference

Udvidet Risikobaseret Tilsyn (URT) - sammenligning med Risikobaseret Tilsyn (RT). Effekt- og procesevaluering. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Hent fil