Fraværsrapport 2019. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark - belyst ud fra register- og spørgeskemadata

Rapport - 2019

Reference

Fraværsrapport 2019. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark - belyst ud fra register- og spørgeskemadata. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2019.

Hent fil

Relaterede projekter

Fravær, viden og metodeudvikling