Psykosocialt arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser. En kortlægningsrapport

Rapport - 2021

Reference

Psykosocialt arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser. En kortlægningsrapport. København: Roskilde Universitet; Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2021.

Hent fil