Psykosocialt arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser. En kortlægningsrapport

Rapport - 2021

Reference

Psykosocialt arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser. En kortlægningsrapport. København: Roskilde Universitet; Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2021.

Hent fil

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00