Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø. Mening, indflydelse og samarbejde

Rapport - 2012

Reference

Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø. Mening, indflydelse og samarbejde. København: Nordisk Ministerråd, 2012.


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00