Integreret voldsforebyggelse - minirapport. Et interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og Kriminalforsorgen

Rapport - 2021

Reference

Integreret voldsforebyggelse - minirapport. Et interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og Kriminalforsorgen. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2021.

Hent fil