Kortlægning af vaske- og rengøringsmidler. AMI-rapport nr 44

Rapport - 1994

Reference

Kortlægning af vaske- og rengøringsmidler. AMI-rapport nr 44. København: Arbejdsmiljøinstituttet, 1994.