Sammenhæng mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og arbejdsulykker med fokus på det systematiske arbejdsmiljøarbejde

Rapport - 2022

Resume

I rapporten ’Sammenhænge mellem mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og anmeldte
arbejdsulykker’ undersøges det, om fem udvalgte mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats kan
anvendes som valide proaktive mål for arbejdsulykker, herunder to mål for virksomhedernes
systematiske arbejdsmiljøindsats og tre mål for virksomhedernes konkrete arbejdsmiljøindsats.
Ligeledes undersøges det, om der er mindre risiko for arbejdsulykker på arbejdspladser med en
proaktiv eller forebyggende arbejdsmiljøindsats. Med proaktiv eller forebyggende
arbejdsmiljøindsats forstås i denne rapport en arbejdsmiljøindsats, der både har en høj grad af
systematisk og en høj grad af konkret arbejdsmiljøindsats.

Reference

Sammenhæng mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og arbejdsulykker med fokus på det systematiske arbejdsmiljøarbejde. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2022.

Hent fil

Relaterede projekter

Effekter af certificeret arbejdsmiljøledelse VAI og anmeldte arbejdsulykker Arbejdsmiljøindsats & sygefravær på arbejdspladsen (ASAP)

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00