Comparing self-reported and job exposure matrix measurements: A cohort study examining physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain

Konferenceabstrakt til konference - 2018

Reference

Comparing self-reported and job exposure matrix measurements: A cohort study examining physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain. 2018.

Relaterede projekter

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø jobeksponeringsmatrice (DK JEM) Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere Jobeksponeringsmatrice-analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00