FAQ til dig, der allerede deltager i 1001 nat

Måske kan denne FAQ svare på nogle af de spørgsmål, som er dukket op undervejs.

Hvordan kommer jeg i kontakt med en projektmedarbejder?

Du kan kontakte projektmedarbejdere ved at skrive en mail. Kontaktoplysninger finder du på visitkortet i den grønne mappe.

Kan jeg bære søvnmåleren (aktigrafen) på min ankel eller overarm?

Aktigrafen er opsat efter en algoritme, der tager udgangspunkt i armbevægelser. Du kan derfor ikke bære den på overarmen eller anklen. Hvis du ikke må have aktigrafen på, mens du arbejder, bærer du den bare, når du har fri, og når du sover.

Hvad måler I i blodprøverne?

Vi undersøger:

  • Inflammationsmarkører, herunder Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-α) og high-sensitivity C-reactivt protein (hs-CRP).
  • Immunologiske markører herunder interleukiner.
  • Kardiometabole markører herunder Hæmoglobin A1c (HbA1c), Serum amyloid A (SAA) og lipider såsom total-kolestrol, high-density-lipid (HDL-) kolesterol og low-density-lipid (LDL-) kolesterol.
  • Hormoner herunder progesteron og østrogen.
  • Cellealder i form af teleomerlængde.

Får jeg adgang til mine blodprøveresultater?

Hvis resultater for kendte risikomarkører, som HbA1c og kolesterol, ligger uden for normalområdet kontakter vi dig. Bemærk at der kan gå lang tid inden vi analyserer dine prøver og deltagelse i projektet kan ikke ses som et generelt helbredstjek. Hvis du har en mistanke om at du er syg bør du opsøge egen læge.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig (aktindsigt).

Kan jeg få testet andre ting i mit blod?

Du kan ikke få testet andre ting i dine blodprøver.

Hvordan afleverer jeg udstyret tilbage?

Når projektperioden på de 14 dage er gået, lægger du udstyret i den udleverede boblekuvert og derefter i den store kuvert, som du finder i den grønne mappe. Kuverten sendes med posten – der er betalt porto.

Hvor længe skal jeg bære de forskellige målere?

Det udleverede udstyr kan variere, men bæres således:

  • Lysmåler (HOBO): 7 dage
  • Aktivitetsmåler (SENS): 7 dage
  • Søvnmåler (aktigraf): 14 dage

Jeg har angivet forkert information i en søvndagbog. Hvad gør jeg?

Du er velkommen til at skrive en mail til en projektmedarbejder, hvis du har tastet forkert i din søvndagbog. Kontaktoplysninger finder du på visitkortet i den grønne mappe.

Jeg har ikke modtaget et link til baggrundsspørgeskemaet/søvndagbogen. Hvad gør jeg?

Baggrundsspørgeskemaet eller søvndagbogen, kan det være endt i dit spamfilter eller i uønsket post. Hvis ikke du har modtaget det, kan du skrive en mail til en projektmedarbejder.

I informationsmaterialet er der angivet flere målere, end dem jeg har fået udleveret. Mangler jeg noget?

Projektet gør brug af forskellige målere, som implementeres på forskellige tidspunkter. Du skal kun fokusere på de målere, du har fået udleveret og er blevet introduceret til.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00