FAQ til dig, der overvejer at deltage i 1001 nat

Måske kan denne FAQ være en hjælp for dig, der overvejer at deltage i forskningsprojektet 1001 nat.

Hvordan tilmelder jeg mig projektet?

Du kan læse mere om projektet og tilmelde dig på 1001-nat hjemmesiden, hvor du også kan se hvilke hospitaler vi allerede planlægger at besøge.

Kan jeg deltage, hvis jeg arbejder om dagen eller ikke har skiftende arbejdstider?

Ja, du kan deltage uanset hvornår på døgnet du arbejder fx hvis du arbejder fast dag eller fast aften.

Kan andre end sygeplejersker deltage?

Ja, alle kvinder ansat i regionerne kan deltage uanset deres job og hvornår på døgnet de arbejder.

Hvorfor er det kun kvinder, der kan deltage?

Problemstillingen vedrørende skiftearbejde og helbred er også relevant for mænd. I dette forskningsprojekt inddrager vi udelukkende kvinder af tre sammenhængende grunde:

  1. Mænd og kvinder adskiller sig fra hinanden på en række hormoner og biologiske markører,
  2. mænd og kvinder ville ofte skulle analyseres hver for sig, hvilket kræver dobbelt så mange deltagere i vores undersøgelse, og
  3. kvinder udgør flertallet blandt de regionsansatte og i mange af plejefagene med hyppigt natarbejde.

I et tidligere forskningsprojekt ('Midt om natten'), som blev gennemført inden for politiet, havde vi udelukkende mænd med af de samme grunde som ovenfor. Og i et andet tidligere forskningsprojekt var 80% af deltagerne mænd. Det betyder, at selvom '1001 nat' ikke undersøger mænd, så dækker den samlede forskning begge køn.

Hvorfor er man udelukket fra projektet, hvis man er gravid eller planlægger at blive gravid?

Personer, der er gravide eller planlægger at blive gravide, kan ikke deltage i forskningsprojektet, da en række af de biologiske markører og hormoner vi undersøger i projektet, bliver påvirket af graviditet.

Skal jeg involvere min leder?

Forskningsprojektets besøg på hospitalet er godkendt af hospitalets ledelse. Ønsker du at deltage i din arbejdstid, skal dette selvfølgelig koordineres og godkendes af dine nærmeste ledere.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00