Nyt projekt undersøger trivsel og arbejdsfællesskaber under COVID-19-krisen – også på plejehjem

Projektet tager afsæt i private virksomheder under 500 ansatte, og deltagerne kommer fra alle typer virksomheder fordelt over hele Danmark, både fx produktions- og konsulentvirksomheder samt plejehjem. Resultatet vil bl.a. være nye redskaber til brug under kriser.

NFA er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan COVID-19 krisen påvirker arbejdsfællesskaber og den mentale sundhed i private virksomheder i Danmark.

Projektet var så heldig at få en finansiering, så det kunne gå i gang omkring samtidig med, at Danmark lukkede ned som følge af Covid-19-pandemien. Forskerne bag projektet har derfor på kort tid indsamlet viden fra en række deltagere, som meldte sig som deltagere tidligt i processen.

Indsamling af viden gennem 120 telefoninterviews

Forskerne har samlet viden om, hvordan forskellige ansattes opgaveløsning er påvirket af COVID-19 krisen, og om hvilken betydning ledere og kollegaer har for forebyggelse og håndtering af mentale helbredsproblemer i den usædvanlige situation, Danmark har stået i og forsat står i et stykke tid fremover.

Den indsamlede viden er sket på basis af 120 gennemførte telefoninterviews med medarbejdere og ledere om deres erfaringer med forskellige arbejdssituationer og mentale sundhed under COVID-19-krisen.

Redskaber til bl.a. SOSU-arbejdspladser

Projektet vil fremadrettet sætte fokus på, hvordan arbejdsfællesskaber formes i ekstraordinære situationer og i krisetider, og har til hensigt at udarbejde praktiske redskaber, som danske virksomheder kan gøre brug af, og disse redskaber vil også i bearbejdet form kunne anvendes på danske SOSU-arbejdspladser.

Om projektet

  • Finansieret af Velliv Foreningen.
  • Gennemføres på Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Aalborg Universitet.
  • Resultaterne af projektet vil blive offentliggjort på NFA’s hjemmeside, når de er klar.

Læs mere

Yderligere oplysninger

Projektleder og post doc Malene Friis Andersen