Kursus om fysisk belastning ved murer- og betonarbejde

Her kan du tilmelde dig kurset, som er led i et nyt forskningsprojekt finansieret af AMFF. Formålet med projektet er at undersøge hvilke processer der opstår når arbejdsmiljøledere fortolker forskningsmæssige resultater og skal blive enige om hvordan resultaterne kan bruges i praksis.

Arbejdsmiljørådgivere, arbejdsmiljøledere og andre fagpersoner/arbejdsmiljøprofessionelle, der er godt inde i murer- og betonarbejde, inviteres hermed til at deltage i et kursus om fysiske belastninger ved murer- og betonarbejde og mulige tilpasninger af arbejdsopgaverne, så belastningen mindskes.

Om kurset

På kursets tre workshops bliver du opdateret med forskningsviden om den fysiske belastning ved murer- og betonarbejde, og du vil være med til at finde metoder til at mindske belastningen sammen med andre, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø i byggebranchen.

Som kursist får du ny viden og gode idéer med hjem, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.

Efter kurset vil vi også bede dig om at svare på et spørgeskema og deltage i et kort interview. Her vil vi primært spørge dig om, hvordan du har brugt den viden, du tog med hjem fra kurset.

Tid, sted og tilmelding

  • Tid: Kurset omfatter 3 workshops, som afholdes kl. 10-14 på følgende dage - 19. september, 24. oktober og 28. november
  • Sted: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø
  • Tilmelding: Det er gratis at deltage i kurset. Du kan tilmelde dig hos Mikkel Brandt mbp@nfa.dk tlf. 3916 5342 – oplys venligst navn, stillingsbetegnelse og arbejdsplads. Deadline for tilmelding er den 30. august 2019.

Bemærk at der kun er plads til 20 deltagere på kurset.

Yderligere oplysninger

Forsker Mikkel Brandt og post doc Jeppe Ajslev, begge NFA