Gå-hjem-møde om arbejdsbetinget eksem

Arbejdsbetinget eksem rammer ofte unge mennesker tidligt i deres karriere. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladserne har fokus på hvad de kan gøre for at forebygge arbejdsbetingede hudlidelser hos unge og nyansatte. Det var emnet for et gå-hjem-møde den 31. januar 2019 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Eksem er den arbejdsbetingede sygdom i Danmark, som hyppigst bliver anerkendt. Håndeksem bliver ofte kronisk, og det har stor betydning både for den enkeltes privat- og arbejdsliv, for arbejdspladsen og for samfundet - blandt andet fordi det ofte medfører øget sygefravær, øger risiko for arbejdsløshed og øger behovet for omskoling.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ viser, at 22 procent af deltagerne (beskæftigede lønmodtagere) i undersøgelsen har hudproblemer, og 23 procent har våde og fugtige hænder i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. Tallene har været stort set uændrede i perioden 2012-2016. I samme periode har der været en mindre stigning i andelen, som har hudkontakt med kemikalier mindst en fjerdedel af arbejdstiden fra 15 procent til 17 procent.

På dette gå-hjem-møde satte dermatologer, arbejdsmedicinere og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) fokus arbejdsbetinget eksem og forebyggende tiltag.

Se videoer og hent præsentationer

Arbejdsbetinget eksem

Professor Tove Agner, Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital: Arbejdsbetinget eksem er den hyppigste anerkendte arbejdsbetingede sygdom i Danmark. Sygdommen rammer ofte unge mennesker tidligt i deres erhvervskarrierer og berører personer inden for mange forskellige erhverv. Arbejdsbetinget eksem har en tendens til at blive kronisk og har store samfundsøkonomisk konsekvenser.

Hent Tove Agner's præsentation

 

Er det en god ide at skifte job, når man har arbejdsbetinget eksem?

Læge ph.d. Tanja Korfitsen Carøe, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Jobskifte øger chancen for bedring af eksemet, men det kan have store konsekvenser ikke bare økonomisk men også for livskvaliteten for den enkelte at skifte job.

Hent Tanja Korfitsen Carøe's præsentation

 

Hvad viser spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ om hudproblemer og hudpåvirkninger?

Seniorforsker Mari-Ann Flyvholm, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Spørgeskemaundersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' (AH) giver et overblik over brancher, hvor lønmodtagerne rapporterer vådt arbejde, hudkontakt med kemikalier og hudproblemer.

Hent Mari-Ann Flyvholm's præsentation

 

Nye kontaktallergener og gamle kendinge – hvad kan arbejdspladserne gøre?

Professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for allergi : Mange mennesker udsættes for kemikalier på arbejde og i fritiden. Nogle af de stoffer, der hyppigt fører til kontakteksem, er konserveringsmidler, gummikemikalier, metaller og frisørkemikalier. De problematiske stoffer bør undgås, hvis det er muligt – i andre tilfælde kan beskyttelseshandsker og hudpleje være løsningen.

Hent Jeanne Duus Johansen's præsentation

 

Arbejdsmedicineren – Lægen i felten

Ledende overlæge Ole Carstensen, Arbejdsmedicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning: Arbejdsmedicineren er linket mellem arbejdsplads og sundhedsvæsen i forhold til arbejdsbetinget eksem. Som arbejdsmediciner har man mulighed for at tage ud på arbejdspladsen og få et indtryk af arbejdsrutiner, og hvad patienten udsættes for på arbejdet. Derudover kan arbejdsmedicineren tage en rundbordssamtale med arbejdsgiveren eller kommunen og bidrage med forslag til ændringer og tiltag, der kan hjælpe patienten.

Hent Ole Carstensen's præsentation


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00