Arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet

Den nyeste viden om ældre arbejdstagere og deres tilknytning til arbejdet set i et nordisk perspektiv var emnet for et gå-hjem-møde 25. oktober på NFA.

Demografiske ændringer fører til en hastigt aldrende befolkning, hvor stadig flere ældre skal forsørges af stadig færre i arbejde. Det vil sandsynligvis sætte velfærdssystemerne i Norden - og resten af Europa - under pres. For at mindske dette pres har det høj politisk prioritet at øge de ældres tilbagetrækningsalder og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Årsagerne til, at seniorer forlader arbejdsmarkedet, er komplekse og dynamiske. I mange tilfælde spiller arbejdsmiljøet utvivlsomt en væsentlig rolle, men det er i tæt samspil med forhold, der er knyttet til den enkelte (personlighed, motivation), arbejdspladsen, arbejdsmarkedet og de politiske beslutninger på området. På gå-hjem-mødet blev den nyeste viden om ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet præsenteret i et nordisk perspektiv.

Se videoer og præsentationer her

Direktør Inger Schaumburg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø sætter temaet 'Arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet' i perspektiv - blandt andet i forhold til NFA's strategi frem til 2020.

Hent Inger Schaumburg's præsentation

Hvorfor trækker svenskerne sig tilbage fra arbejdsmarkedet langt senere end danskerne?

Professor Per H. Jensen fra Aalborg Universitet præsenterer de væsentligste forskelle mellem Sverige og Danmark, der kan forklare, hvorfor svenskerne trækker sig mere end tre år senere tilbage fra arbejdsmarkedet end danskerne.

Hent Per H. Jensen's præsentation

Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere

Chefkonsulent Otto Melchior Poulsen fra NFA præsenterer de vigtigste resultater fra et nordisk projekt, der sammenstiller viden om arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere i Danmark, Island, Norge og Sverige.

Hent Otto Melchior Poulsen's præsentation

Resultater fra CAMB-projektet

Forsker Emil Sundstrup fra NFA præsenterer resultater fra det CAMB-projektet. CAMB (Copenhagen Aging Midlife Biobank) undersøger betydningen af fysisk og psykisk arbejdsmiljø gennem arbejdslivet og fysiske og kognitive ressourcer midt i livet for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hent Emil Sundstrup's præsentation

Yderligere oplysninger

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00