Den 3. internationale Wellbeing at Work 2014 konference i København

Trivsel på arbejdspladsen – Wellbeing at Work – har stigende betydning for, hvordan virksomheder i Europa vil klare sig i fremtiden med en stadigt ældre arbejdsstyrke og øget global konkurrence. Wellbeing at Work 2014 bliver den tredje internationale videnskabelige konference om emnet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø arrangerer konferencen, som holdes den 26.-28. maj 2014.

Læs mere på konferencens hjemmeside

Wellbeing at Work 2014 er en international videnskabelig konference. Oplæg og diskussioner vil derfor foregå på engelsk. 

Trivsel på arbejdspladsen – en definition

Et langt, sundt, sikkert og produktivt arbejdsliv. Det er essensen af det europæiske mål for beskæftigede personer på et moderne og bæredygtigt arbejdsmarked. Målet kan opnås ved at sikre, at medarbejderne trives (wellbeing) på arbejdet ved at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes generelle sundhed. Specifikt i forhold til arbejdsmiljøet omfatter ’wellbeing at work’ kombinationen af

  • et sikkert arbejdsmiljø uden risiko for ulykker
  • et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke udsættes for farlige stoffer, støj, fysisk nedslidning og negative psykosociale påvirkninger
  • positive faktorer i form af god ledelse, anerkendelse, indflydelse, støtte, arbejdsglæde og udvikling
  • at der er de nødvendige faciliteter og rammer for, at medarbejderne kan styrke deres fysiske kapacitet.

Videoer fra konferencen

Her på siden kan du se voxpop videoer og læse om, hvad de syv hovedtalere fremlagde i deres præsentationer.

Se højdepunkter fra det symposium, som Videncenterets Rejsehold holdt på konferencen.

Se og hør nogle af deltagernes indtryk og refleksioner fra konferencen.

Emil Sundstrup vandt prisen Young Investigators Award på Wellbeing at Work konferencen. 

Se, hvad nogle af konferencedeltagerne syntes, var anden dags højdepunkt på konferencen.

Der var mulighed for at deltage i en såkaldt "brain break" i kaffepausen.

Se, hvad nogle af konferencedeltagerne syntes, var første dags højdepunkt på konferencen.

Se og hør, hvilke forventninger nogle af konferencens deltagere havde på første dag af Wellbeing at Work 2014.

Deltagere på Wellbeing at Work 2014 konferencen træner med elastikker i en kaffepause.

Det lokale kor "Lille Muko" åbnede Wellbeing at Work 2014 konferencen i København. 

2014

02-06-2014            

EU-landene opfatter trivsel på arbejdspladsen forskelligt

28-05-2014

Indflydelse på eget arbejde er afgørende for medarbejdernes sundhed

28-05-2014

Syng på jobbet og gør arbejdet meningsfuldt

28-05-2014

Pris til ung dansk forsker

28-05-2014

Nudging - når vaner kan ændres med et lille puf

27-05-2014

Hjælpemidler kan øge plejepersonales forventede arbejdsliv med 33 uger

27-05-2014

Sådan kan interaktive teknologier forbedre velvære

27-05-2014

Observationer paa arbejdspladsen skal øge vores viden

20-03-2014

Wellbeing at Work-konferencen 2014: Engagement i arbejdet, trivsel og udvikling i fokus

2013

 
01-10-2013              Wellbeing at Work 2014: WHO vil skabe sunde arbejdspladser over hele verden
21-08-2013              Wellbeing at Work 2014: International videnskabelig konference i København

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00