Er udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet et problem?

Bliver medarbejdere på danske virksomheder udsat for skadelige nanomaterialer i arbejdsmiljøet? Og findes der en strategi og det rette udstyr til at måle og vurdere det? Det kan du høre mere om på et temamøde fredag den 3. maj 2013 arrangeret af Dansk Center for Nanosikkerhed.

Nanomaterialer påvirker forskelligt

Undersøgelser viser, at nogle typer nanomaterialer (nanopartikler og nanofibre) er skadelige at indånde. Viden om blandt andet materialernes form og størrelse, hvilke stoffer de består af, hvordan de opfører sig i luften og i hvilken koncentration de forekommer, er vigtig, når virksomheder og myndigheder skal vurdere, om de kan udgøre en helbredsrisiko for medarbejderne.

Læs eventuelt


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00