Gå-hjem-møde om Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018

Gå-hjem-mødet blev afholdt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 18. september 2019. Læs mere og find program og links til præsentationerne.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har for fjerde gang taget temperaturen på danskernes arbejdsmiljø. Spørgeskemaundersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018' er besvaret af knap 38.000 beskæftigede. Resultaterne tegner et detaljeret billede af arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark, og de bruges af myndigheder, forskere og arbejdsmiljøaktører til at følge udviklingen i arbejdsmiljøet og som grundlag for arbejdsmiljøindsatser.

Om gå-hjem-mødet den 18. september 2019

På gå-hjem-mødet præsenterede forsknings- og analysechef Peter Linde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) resultaterne fra undersøgelsen, og forskere fra NFA satte fokus på aktuelle arbejdsmiljøtendenser, -udfordringer og paradokser inden for hhv. det psykosociale område, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær. Som deltager fik man desuden lejlighed til at drøfte tendenser i danskernes arbejdsmiljø samt muligheder og dilemmaer i brug og tolkning af undersøgelsens resultater.  

Hvad er Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark?

Arbejdsmiljø og Helbred er den nationale undersøgelse af arbejdsforholdene på danske arbejdspladser. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført undersøgelsen hvert andet år siden 2012. I hver runde har stikprøven bestået af mindst 50.000 lønmodtagere, og svarprocenterne har ligget på mindst 50 %. I 2018 var svarprocenten 60 %.

Program for gå-hjem-mødet og links til power point-præsentationerne

15.00   Velkomst ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

15.10   Introduktion til undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark: Se power point-præsentation af forsknings- og analysechef Peter Linde, NFA.

15.25   Fagligt oplæg ved NFA-forsker inden for det psykosociale området: Se power point-præsentation af videnskabelig assistent Jeppe Karl Sørensen, NFA.

15.45   Fagligt oplæg ved NFA-forsker inden for arbejdsulykker: Se power point-præsentation af seniorforsker Johnny Dyreborg, NFA.

16.00   Dialog og spørgsmål - derefter pause, networking, kaffe og kage.

16.15   Fagligt oplæg af NFA-forsker inden for muskel- og skeletområdet: Se power point-præsentation af professor Lars L. Andersen, NFA.

16.40   Dialog mellem oplægsholdere og publikum.

16.55   Tak for i dag.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00