Gå-hjem-møde om medarbejderinddragelse

Hvordan kan en øget inddragelse af medarbejderne skabe bedre arbejdsmiljø? Det fik deltagerne flere bud på ved et gå-hjem-møde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 10. december 2019.

Medarbejderinddragelse er et nøgleelement i den nordiske tilgang til arbejdspladsudvikling, og inddragelse af medarbejderne har en helt central plads i arbejdsmiljøarbejdet og i arbejdsmiljøreguleringen. NFA har over en årrække forsket i, hvordan medarbejderinddragelse i organisationsudviklingen påvirker arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet.  

På gå-hjem-mødet formidlede forskere fra NFA resultater fra de seneste projekter, som NFA har gennemført på dette område, og Novo Nordisk A/S bidrog til fortællingen med erfaringer med en medarbejderinddragende tilgang til arbejdsmiljøarbejdet.

Program med 3 oplæg

Velkomst

Medarbejderinddragelse: Ét begreb, mange facetter? Ved Johan Simonsen Abildgaard, ph.d., seniorforsker, NFA.

De nordiske lande har længe været førende i forhold til at inddrage medarbejderne i en række beslutninger omkring fx udvikling af arbejdspladsen. Men der har ikke været en præcis definition af, hvad medarbejderinddragelse dækker over. I forhold til indsatser i arbejdsmiljøet handler inddragelse både om indflydelse på indsatsens indhold, form og organisering. Dette oplæg handlede om, hvad medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøindsatser dækker over, hvad medarbejdere kan få indflydelse på og hvilke forskelligartede effekter det har at arbejde med medarbejderinddragende metoder. Find power point-præsentationen. 

Virksomhedscase: Medarbejderinddragelse på Novo Nordisk A/S.  Ved Maria Gullander, ph.d., Project Manager, Health & Safety Development, Novo Nordisk A/S.

Dette oplæg handlede om projektet ”R&D well-being project”, der sigtede på at få en større indsigt i og forståelse for årsagerne til medarbejdernes stressniveau. I projektet var der fokus på tiltag i de enkelte teams og på det overordnede strukturelle niveau. Projektet anvendte en systematisk tilgang til at opsamle og sammenstille pointer fra de enkelte teams. Alle ledelsesniveauer deltog i at udvikle løsninger, hvor der bl.a. blev sat fokus på et behov for at skabe overblik og prioritere opgaver, for at øge den sociale støtte mellem medarbejderne og for at tilpasse kravene til medarbejderne bedre i forhold til deres ressourcer. Yderligere oplysninger.

Sociale dynamikker i medarbejderinddragelsesprocesser. Ved Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, ph.d., forsker, NFA.

Dette tredje og sidste oplæg handlede om, hvilke sociale dynamikker mellem ledere og medarbejdere, der er på spil, når medarbejderne inddrages direkte i at udpege arbejdsmiljøproblemer og foreslå løsninger på dem. Inddragelsen har nemlig ikke altid de ønskede effekter og en medvirkende årsag er, at det kan være vanskeligt at forene deltagernes forskellige synspunkter og interesser i konkrete, realistiske og virksomme løsninger. Oplægget kommer med bud på, hvordan man kan arbejde med inddragelse for at få et positivt og afstemt resultat. Find power-point-præsentationen.

Opsamling og idéer. Ved Ole H. Sørensen, ph.d., chefkonsulent, NFA.

Tak for i dag og god jul.

Læs også NFA's temanyhedsbrevet om medarbejderinddragelse

Hold øje med næste gå-hjem-møde på NFA-s liste over arrangementer.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00