Gå-hjem-møde om arbejdsmiljø, kognitiv funktion og demens

Hvordan påvirker det psykosociale arbejdsmiljø vores kognitive aldring? Og hvilken betydning har arbejdsmiljø og stress for risikoen for demens? Det var i fokus på et gå-hjem-møde på NFA den 11. september 2018.

Vores levealder stiger. For mange af os indebærer det, at vi tilbringer flere år på arbejdsmarkedet end tidligere generationer. Samtidig stiger vores forventninger om at leve et aktivt liv efter pensionsalderen. Det er derfor vigtigt at forstå den betydning, som arbejdsmiljøet har for vores aldringsprocesser og sygdomme, som man typisk først rammes af i en høj alder. Det gælder fx demens. 

På dette gå-hjem-møde blev den nyeste forskning præsenteret om betydningen af det psykosociale arbejdsmiljø for den kognitive aldring – dvs. aldersrelaterede forandringer fx i vores evne til at tænke logisk, huske og bearbejde information. På samme måde blev det belyst, hvilken betydning arbejdsmiljø og stress har for risikoen for demens. Derudover præsenterede forskerne viden om demens og kognitive funktion og om, hvordan man undersøger den kognitive funktion.

Hent præsentationerne


Kan et godt psykosocialt arbejdsmiljø beskytte mod kognitiv aldring?
Forsker Mette Andersen Nexø, Steno Diabetes Center gav en systematisk gennemgang af forskningen i sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og ændringer i kognitiv funktion over tid. 
Hent Mette Andersen Nexø's præsentation (pdf)

Kort introduktion til kognitiv funktion
Neuropsykolog Matias Brødsgaard Grynderup, Psykiatrisk Center Sct. Hans fortalte om, hvilke forskellige kognitive domæner man arbejder med, og hvordan man tester dem? 
Hent Matias Brødsgaard Grynderup's præsentation om kognitiv funktion (pdf)               

Kort introduktion til demens 
Neuropsykolog Matias Brødsgaard Grynderup, Psykiatrisk Center Sct. Hans fortalt om, hvad demens er, og hvordan det adskiller det fra normale, aldersrelaterede forandringer?
Hent Matias Brødsgaard Grynderup's præsentation om introduktion til demens (pdf)

Arbejdsmiljø, stress og risikoen for demens 
Lektor Kirsten Nabe-Nielsen, Københavns Universitet, fortalte om, hvad forskningen viser om sammenhængen mellem arbejdsmiljøfaktorer, stress og risikoen for demens?
Hent Kirsten Nabe-Nielsen's præsentation (pdf)

Yderligere information

Professor Anne Helene Garde, NFA

 


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00