Konsekvenser og forebyggelse af mobning, vold og trusler på jobbet

Hvad ved vi om forekomsten af negative handlinger som fx vold, trusler og mobning på jobbet? Hvad er konsekvenserne for den enkelte, og hvordan kan vi forebygge, at de negative handlinger opstår? Disse spørgsmål var på programmet på et gå hjem-møde den 8 november 2018 i Holstebro.

Negative handlinger er betegnelsen for de ubehagelige oplevelser, som medarbejdere kan komme ud for på deres arbejde. Det kan fx være mobning fra kollegaer eller ledere eller vold og trusler om vold fra borgere, elever, patienter eller klienter. De negative handlinger kan hver især have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed.

På gå-hjem-mødet præsenterede forskere resultaterne fra tre nye forskningsprojekter om mobning samt vold og trusler om vold på arbejdspladserne for deltagerne.

Se videoer og hent præsentationerne

Mobning på arbejdspladsen konsekvenser og mekanismer

Professor Åse Marie Hansen, Københavns Universitet (tilknyttet NFA) præsenterer et nyt studie, hvor hun og kollegerne har undersøgt, hvad mobning betyder for ikke-mobbede på arbejdspladser, hvor der forekommer mobning.

Hent Åse Marie Hansen's præsentation

Chikane, trusler og vold og vold mod undervisere i Folkeskolen

Seniorforsker Lars Peter Sønderbo Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø præsenterer resultaterne fra denne undersøgelse, som er gennemført blandt udvalgte folkeskoler.

Hent Lars Peter Sønderbo Andersen's præsentation

Integreret voldsforebyggelse: Et forebyggelsesprojekt på arbejdspladser i psykiatrien og i kriminalforsorgen

Ph.d.-studerende Sofie Østergaard Jaspers, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og sociolog Dorte R. Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, holder et fælles oplæg om dette igangværende interventionsprojekt.

 Hent Sofie Østergaard Jaspers præsentation


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00