Udsættelse for vira, bakterier og skimmelsvampe i arbejdsmiljøet

Mikroorganismer som bakterier, vira og skimmelsvampe kan udgøre et arbejdsmiljøproblem. På et gå-hjem-møde på NFA den 10. oktober 2018 delte forskere deres viden og erfaringer om skadelige påvirkninger fra mikroorganismer i arbejdsmiljøet og hvad man kan gøre for at forebygge og håndtere påvirkningerne.

Vi bliver i bombarderet med dem døgnet rundt – i skoven, omklædningsrummet, supermarkedet, toget, stuen og på arbejdet. Mikroorganismer som svampe, bakterier og vira findes overalt, og vi indånder hundredevis af de små organismer i et enkelt åndedrag.

Vores kroppe er vænnet til dette konstante bombardement af mikroorganismer, men i nogle arbejdsmiljøer kan koncentrationen af luftbårne mikroorganismer være så høj eller have så farlig en karakter, at medarbejderne bliver syge af det. De kan fx få inflammation i luftvejene eller infektioner. Ud over luftbårne mikroorganismer kan man også blive udsat for mikroorganismer ved direkte kontakt.

 
På dette gå-hjem-møde delte forskere deres viden og erfaringer om udsættelse for mikroorganismer i arbejdsmiljøet, de relaterede effekter på helbredet og hvad man kan gøre for at forebygge og håndtere det. 

Se videoer og hent præsentationer fra møde

Introduktion med eksempler på udsættelser for mikroorganismer i forskellige arbejdsmiljøer 

Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA, giver eksempler på udsættelser for mikroorganismer i forskellige arbejdsmiljøer som fx arbejde med plantemateriale og affald og belyse problematikken omkring de tilsyneladende meget forskellige eksponeringsniveauer, der er associeret med helbredsudfald. Kan nyere metoder til identifikation af mikroorganismer hjælpe os til at opnå mere viden om dette?

Hent Anne Mette Madsen's introduktion som præsentationen 

Eksempel fra svinebrug, hvor nyere metoder er anvendt til at karakterisere den potentielle udsættelse

Udsættelsen for støv med mikroorganismer i svinestalde kan være høj, og arbejde i svinestalde kan være forbundet med luftvejsproblemer. Ph.d.-studerende John Kerr White, NFA og Aalborg Universitet (AAU), fortæller om resultaterne fra et studie, hvor han har identificeret de forskellige arter af svampe og bakterier samt biodiversiteten i støv fra forskellige typer af svinestalde ved hjælp af nyere metoder. 

Hent John Kerr White's præsentationen

Udsættelse for MRSA ved arbejde i svinebrug 

I de fleste danske svinebesætninger findes den antibiotikaresistente bakterie, MRSA. Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA, fortæller om udsættelse for luftbåren MRSA ved arbejde i svinebrug – blandt andet om, hvor bakterien evt. kan sætte sig i luftvejene ved indånding og om bakteriernes overlevelse i støv, der er taget med ud af svinestalde. 

Hent Anne Mette Madsen's præsentationen

Introduktion til arbejde med spildevand

Spildevand indeholder mange forskellige mikroorganismer. Denne korte introduktion til de kommende oplæg er fokuseret på luftbårne vira og endotoksiner fra bakterier, håndhygiejne samt helbredseffekter af udsættelsen. Ved post doc Katrine Uhrbrand, NFA.

Hent Katrine Uhrbrand's introduktion som præsentationen

Udsættelse for endotoksin og effekter på luftvejene ved arbejde på rensningsanlæg og i kloaksystemet 

Forsker Pål Graff fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i Norge fortæller om resultaterne fra et forskningsprojekt vedr. eksponering for endotoksin ved arbejde på rensningsanlæg og i kloakker. Den norske forskningsgruppe bag forskningsprojektet har undersøgt, om der er sammenhæng mellem udsættelse for endotoksin og inflammation i luftvejene i forskellige arbejdsmiljøer.   

Hent Pål Graff's præsentationen

Sammenhæng mellem luftbåren udsættelse for norovirus og diarré blandt spildevandsarbejdere  

Ansatte på rensningsanlæg lider oftere af problemer med akut diarré end ansatte på andre typer af virksomheder. Årsagen til dette kendes ikke, men symptomerne er forenelige med infektion med human norovirus (NoV). Post doc Katrine Uhrbrand, NFA, fortæller om et projekt, hvor vi har undersøgt årsagssammenhængen mellem diarré blandt spildevandsarbejdere og erhvervsmæssig udsættelse for luftbåren NoV og andre bioaerosoler. NB! Videoen er blot et uddrag af det oprindelige oplæg, da resultaterne fra forskningen endnu ikke er offentliggjort.

Hent Katrine Uhrbrand's præsentationen


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00