Gå-hjem-møde om indeklima i kontormiljøer

Indeklimaproblemer i kontormiljøet på både dansk og internationalt plan. Det var emnet på et gå-hjem-møde den 9. september 2015 på NFA. Her delte tre eksperter deres viden og analyser af årsager og påvirkninger.

Klager over dårlig luftkvalitet og dårligt indeklima forekommer stadig hyppigt i kontormiljøet. For eksempel viste en nylig europæisk undersøgelse af 7.441 personer, at en tredjedel klagede over tørre og irriterede øjne inden for de sidste fire uger.

Med udgangspunkt i blandt andet danske erfaringer analyserede indeklimaeksperter – tidligere professor og nuværende seniorforsker Peder Wolkoff fra NFA samt seniorkonsulent Thomas Witterseh fra Teknologisk Institut og chefkonsulent Jan Glenvig, ALECTIA, om dårlig luftkvalitet er årsagen, eller om øjenproblemerne kan skyldes andre påvirkninger.

Se oplæggene på video og power points her

Status over EU-projektet ’OFFICAIR’ og andre internationale undersøgelser, ved seniorforsker Peder Wolkoff, NFA.

 

Praktiske erfaringer fra kontormiljøet, ved seniorkonsulent Thomas Witterseh, Teknologisk Institut.

 

Hvorfor øjenirritation? Og hvad betyder luftforureninger? Ved seniorforsker Peder Wolkoff, NFA.

 

Yderligere oplysninger

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00