Gå-hjem-møde om måling og forebyggelse af hårdt fysisk arbejde

Brug af bevægelsesmålere til at måle fysisk aktivitet på jobbet og fortolkning af resultaterne fra målerne. Det var indholdet på gå-hjem-mødet torsdag den 8. oktober 2015 på NFA.

Hidtil har forskerne hovedsageligt anvendt spørgeskemaer til at indsamle viden om, hvilken betydning de fysiske krav i arbejdet har for medarbejdernes fysiske belastning. Denne form for selvrapporterede målinger er ofte behæftet med en vis usikkerhed. For at få tilstrækkeligt præcise oplysninger om de fysiske krav i arbejdet er man derfor nødt til at indsamle data ved hjælp af bevægelsesmålere (objektive målinger), som kan registrere præcist, hvor meget en person fx står, går, står foroverbøjet eller sidder ned i løbet af en arbejdsdag.

Erfaringer med objektive målinger
Professor Andreas Holtermann, NFA, bød velkommen og introducerede NFAs arbejde med objektive målinger med bevægelsesmålere. Desuden præsenterede konsulent Peter Hamborg Faarbæk fra 3F praktiske erfaringer med objektive målinger. Dette oplæg blev efterfulgt af to oplæg af forskerne Mette Korshøj og Nidhi Gupta fra NFA. De præsenterede hver et projekt, hvor de har anvendt bevægelsesmålere til at få oplysninger om deltagernes fysiske aktivitet.
I det ene projekt har forskerne anvendt bevægelsesmålere til at evaluere, om det mindsker rengøringsassistenters risikofaktorer for hjertekarsygdom, hvis de konditionstræner. I det andet projekt har forskerne sammenlignet oplysninger om fysisk aktivitet i arbejde fra spørgeskemaer og bevægelsesmålere.

Se oplæggene på video og power points her

Velkomst og introduktion til dagens præsentationer, ved professor Andreas Holtermann, NFA.

Hent Andreas Holtermann's powerpoint præsentation

Praktiske erfaringer med objektive målinger. Konsulent Peter Hamborg Faarbæk, 3F.

Hent Peter Hamborg Faarbæk's powerpoint præsentation

Arbejdskrav og fitness – resultater fra et 4 måneders interventionsprojekt med konditionstræning blandt rengøringsassistenter. Forsker Mette Korshøj Larsen, NFA. 

Hent Mette Korshøj Larsen's powerpoint præsentation

Er information fra spørgeskemaer om fysisk aktivitet nøjagtig og hvordan kan det bruges?  Forsker Nidhi Gupta, NFA.

Hent Nidhi Gupta's powerpoint præsentation

Yderligere oplysninger

Professor Andreas Holtermann, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00