Gå-hjem-møde om mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen

Mentale helbredsproblemer var i fokus for gå-hjem-møde på NFA d. 16. november 2016. Her blev deltagerne opdateret med den nyeste viden og hørte om redskaber til at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer.

Mentale helbredsproblemer (MHP) som angst, depression og stress udfordrer den samlede arbejdsstyrkes velbefindende og produktivitet. I Danmark og de fleste andre højindkomstlande er MHP årsag til en betydelig andel af det samlede sygefravær og et højt antal førtidspensioner.  

Arbejdspladsen spiller en afgørende rolle både i forhold til at forebygge, at arbejdsrelaterede MHP opstår og for, at personer med MHP kan bevare deres tilknytning til arbejdspladsen.

På gå-hjem-mødet blev den nyeste forskningsbaserede viden om mentale helbredsproblemer præsenteret.

Se videoer og præsentationer

Den digitale værktøjskasse mentalsundhed.dk. V. direktør Inger Schaumburg, NFA.

Præsentation af nyt site med gode råd og værktøjer til arbejdet med at fremme mental sundhed og mindske mentale helbredsproblemer på danske arbejdspladser. Sitet indeholder konkrete spørgsmål og svar til de forskellige roller på arbejdspladsen samt konkrete værktøjer, der kan hjælpe en videre.  

Hent Inger Schaumburg's præsentation 

Projektet ’Job og sind’ V. videnskabelig assistent Josefine Vejlby Kristensen og videnskabelig assistent Majbritt Thorhauge Grønvad, NFA 

Formålet med projektet er at udvikle anbefalinger og redskaber, der kan støtte danske arbejdspladser i at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen. Anbefalingerne udvikles på baggrund af udenlandske guidelines, forskningsbaseret viden samt praktiske erfaringer. Hør mere om projektets formål og de foreløbige resultater. 

Hent Josefine Vejlby Kristensen og Majbritt Thorhauge Grønvad's præsentation

 

BALANCE-projektet - resultater og praktiske erfaringer. V. seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA 

Hvordan styrker man trivslen og arbejdsevnen blandt lærere med nedsat psykisk trivsel? Den udfordring var centrum for BALANCE-projektet, der bestod af en flerstrenget indsats rettet mod lærere med nedsat trivsel samt hele skolen.

Hent Jesper Kristiansen's præsentation

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer – Understøttelse af psykisk sundhed hos medarbejdere i Københavns Kommune. V. psykolog Morten Kallehauge, Arbejdsmiljø København

’Tidlig Indsats’ er et tilbud for alle medarbejdere og ledere i Københavns Kommune, som omfatter psykologhjælp ved arbejdsrelaterede trivselsproblemer og fravær. Tidlig opsporing og intervention samt systematisk samarbejde med medarbejderens arbejdsplads/leder omkring fastholdelse og bedring af trivslen er centralt for indsatsen. Hør om de praktiske erfaringer med Tidlig Indsats. 

Hent Morten Kallehauge's præsentation

Gå-hjem-mødet var arrangeret i samarbejde med Arbejdsmiljø København.

Yderligere oplysninger

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00