Gå-hjem-møde om psykosocialt arbejdsmiljø og helbred

Det psykosociale arbejdsmiljø på danske arbejdspladser er et prioriteret område i den nationale handlingsplan frem til 2020. Hvad ved vi om det? Og hvad gør vi i praksis for at håndtere denne problematik? Det var emnet for et gå-hjem-møde på NFA den 21. oktober 2015.

Der er i dag stor politisk og praktisk opmærksomhed på sammenhænge mellem psykosocialt arbejdsmiljø og helbred samt på, hvordan man kan håndtere skadelige sammenhænge i praksis.

På mødet bød forskningschef Glen Winzor velkommen og satte dagens tema i perspektiv. 

Første oplæg blev holdt af seniorforsker Ida Huitfeldt Madsen fra NFA og omhandlede eksisterende forskningsbaseret viden om sammenhænge mellem psykosocialt arbejdsmiljø og helbred. Præsentationen berørte kort store folkesygdomme som hjertekarsygdomme, sukkersyge og kræft. Derudover blev depression brugt som eksempel på de særlige forskningsmæssige udfordringer ved psykosocialt arbejdsmiljø og helbred.

Andet oplæg blev holdt af Grethe Helene Christensen, leder af Tidlig Indsats/SYFO i Arbejdsmiljø København og Lasse Rønnoe, arbejdspsykologisk konsulent i Arbejdsmiljø København. De gav eksempler på, hvordan arbejdspladser i Københavns Kommune i praksis arbejder med psykosocialt arbejdsmiljø og helbred - både overordnet i organisationen og i forhold til den enkelte medarbejder med psykiske helbredsproblemer.

Se oplæggene på video her

Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred – hvad ved vi? Ved seniorforsker Ida Huitfeldt Madsen, NFA.


Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred – hvad gør vi i praksis? Ved Grethe Helene Christensen, leder af Tidlig Indsats/SYFO i Arbejdsmiljø København og Lasse Rønnoe, arbejdspsykologisk konsulent i Arbejdsmiljø København.

 

Yderligere oplysninger

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00