Stress og forebyggelse

Hvad er stress egentlig, og hvad betyder stress for de kognitive funktioner? De nyeste forskningsresultater blev præsenteret, og der var også viden at hente om, hvad ledelsen kan gøre for at forebygge stress på arbejdspladsen på gå- hjem-mødet 29. september på Regionshospitalet i Holstebro.

Regionshospitalet i Holstebro dannede 29. september 2016 rammen om et gå-hjem-møde om stress og forebyggelse. Mødet var arrangeret i et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, Hospitalsenheden Vest/Regionshospitalet Holstebro og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Se videoer og præsentationer

Hvad er stress, og hvad kan man gøre på arbejdspladsen for at reducere stress?

Ved seniorforsker Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Stress er noget alle taler om, men få ved, hvad stress er i faglig forstand. I oplægget kommer Jesper Kristiansen ind på flere problematikker om stress, bl.a. hvorfor vi ikke kan leve uden stress, og hvornår stress egentligt bliver et problem. Han taler også om, hvordan stress opstår på arbejdspladsen, og hvad man kan gøre for at reducere den skadelige stress. 

Hent Jesper Kristiansen's præsentation (pdf)

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress

Ved Anita Eskildsen, psykolog og ph.d.-studerende, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest/Regionshospitalet Holstebro.

Anita Eskildsen præsenterer nye resultater fra et forskningsprojekt ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, hvor hun og hendes kolleger har fulgt en gruppe patienter med arbejdsrelateret stress gennem et år. De målte deltagernes funktionsniveau ved første kontakt med hospitalet og efter et år.

Hent Anita Eskildsen's præsentation (pdf)

Ledelse af en travl afdeling

Ved Mette Norup Frøjk, oversygeplejerske på akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest/Regionshospitalet Holstebro.

Mette Norup Frøjk fortæller om, hvordan de på afdelingen arbejder med at lede stressramte medarbejdere og forebygge, at stress rammer afdelingen.

Hent Mette Norup Frøjk's præsentation (pdf)

Yderligere oplysninger

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00