Styrk arbejdsmiljøet med medarbejderne (SAM)

Hvad går den nye SAM-metode ud på? Hvordan inddrages medarbejderne? Og hvilke forskningsprojekter og konkrete værktøjer ligger bag? Det holdt forskere og udviklere af værktøjerne oplæg om på et gå-hjem-møde mandag den 25. september 2017 på NFA.

Forskerne præsenterede SAM-metoden på gå hjem-mødet d. 25. september 2017.

SAM er en ny metode til at kortlægge og forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, for eksempel i forbindelse med APV. Forkortelsen SAM står for ’Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne’ og indebærer, at man bruger medarbejdernes egne erfaringer til at forbedre arbejdsmiljøet. Metoden er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med blandt andre erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen, og de har indtil videre afprøvet SAM i tre danske industrivirksomheder.

Se videoer og hent præsentationerne

Ph.d.-studerende Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen præsenterer det forskningsprojekt, som SAM-metoden bygger på og nogle af projektets grundprincipper.

Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen præsenterer  og demonstrerer to af SAM-metodens centrale værktøjer: 'Arbejdsmiljøkortet' og 'Forbedringstavlen'.

Post. doc. Johan Simonsen Abildgaard og ph.d.-studerende Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen fra NFA præsenterer de foreløbige resultater af forskningsprojektet 'NyMa' - nye perspektiver på medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøinterventioner.

Hent præsentationerne


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00