Håndtering af risici ved brug af imprægneringsprodukter

Se videoer og hent præsentationer fra temamødet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 23. november 2017.

Mennesker bliver af og til syge af at indånde giftige imprægneringsprodukter. Det kan blandt andet skyldes, at produkternes mærkning og brugsanvisning er utilstrækkelig. En ny testmetode kan lette arbejdet med at teste den effekt, produkterne kan have på helbredet, hvis man indånder dem. De fortalte oplægsholderne blandt andet om på et temamøde den 23. november 2017.

Se videoer og hent præsentationer fra mødet

Helbredsmæssige risici ved at arbejde med imprægneringsprodukter

Introduktion til faldgruber ved arbejde med imprægneringsprodukter og eksempler på dem inklusiv de helbredsmæssige effekter for medarbejderne.
v. Niels Ebbehøj, overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Hent Niels Ebbehøj's præsentation

Alternativ metode til at vurdere stoffers akutte giftighed ved indånding

Overblik over hvordan man i dag tester akut giftighed ved indånding af kemiske stoffer, og præsentation af en ny metode til at teste kemiske stoffer som fx imprægneringsprodukter uden brug af forsøgsdyr.
 v. Jorid Birkelund Sørli, post doc på NFA

Hent Jorid Birkelund Sørli's præsentation

Imprægneringsprodukter og EU’s kemikalielovgivning, CLP og REACH

Introduktion til den gældende lovgivning, og hvad der gør det vanskeligt at regulere på området. Kort gennemgang af EU’s strategi for regulering af fluorstoffer og effekt på regulering af imprægneringsprodukter, som indeholder fluorstoffer. 
v. Toke Winther, AC-tekniker hos Miljøstyrelsen

Hent Toke Winther's præsentation

Yderligere oplysninger

Professor Ulla B. Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00