Konference om sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet

Her kan du se og downloade præsentationerne fra konferencen om sundhed i muskler og led gennem arbejdslivet.

Hent præsentationerne fra dagen

Velkommen og introduktion
v. Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv
v. Vibeke Andersen og Grethe Christensen, Arbejdsmiljø København

Tidlig opsporing af risiko for uarbejdsdygtighed og databaseret guide til beslutningsstøtte -Erfaringer fra den digitale rejse
v. Jørgen Kilsgaard, KIAtec

Hvilken rolle kan dit pensionsselskab spille, når helbredet truer din arbejdsevne?
v. Kent Jensen, Pension Danmark

Interventionsforskning på lænderyg for arbejdsfastholdelse
v. Merete Labriola

Udfordringer og muligheder på arbejdspladsen - og fortælling om et innovativt branchesamarbejde
v. Annette Hoffmann, Dansk Industri

Kortuddannedes særlige udfordringer
Peter Faarbæk, 3F

Muskelskeletsmerter i arbejdslivet - hvad kan vi gøre ved det?
v. Charlotte Rasmussen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Unges rygproblemer
v. Lise Hestbæk, Syddansk Universitetet

Arbejdsmiljø for unge i detailhandlen
Thomas Hermann, Coop

Læs nyheden om konferencen