Konference om seksuel opmærksomhed fra borgere i social- og sundhedssektoren

Her kan du se og downloade seks PowerPoint-præsentationer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's konference om seksuel opmærksomhed fra borgere i social- og sundhedssektoren, der blev afholdt den 20. april 2018.

Oplæg fra mødet

1. Velkomst og introduktion til dagens oplæg
Ved projektleder, markeds- og projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS. 

2. Forekomst og konsekvenser af seksuel opmærksomhed fra borgere
Ved seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madse, NFA.

3. Seksuel opmærksomhed fra borgere: Hvordan opleves og håndteres det på arbejdspladser i social- og sundhedssektoren?
Ved seniorkonsulent Maj Britt Dahl Nielsen, COWI.

4. 'Sådan gør vi i Silkeborg’
Seksuel opmærksomhed fra borgere i social og sundhedssektoren>
Ved arbejdsmiljøkonsulent Kirsten Holmboe, Silkeborg kommune.

5. Sådan kan en arbejdsplads i social- og sundhedssektoren forebygge og håndtere seksuel opmærksomhed fra borgerne
Ved specialist i arbejds- og organisationspsykologi Susie Kjær, Arbejdspsykologisk Praksis, forskningsleder Anna Paldam Folker, Statens Institut for Folkesundhed og seniorkonsulent Maj Britt Dahl Nielsen, COWI.

6. Hvordan kan BFA Velfærd og Offentlig Administration hjælpe?
Ved konsulent Charlotte Bredal, formand for BFA Velfærd og Offentlig Administrations styregruppe for projekt "Psykisk arbejdsmiljø".

 


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00