Gå-hjem-møde om mental sundhed på arbejdspladsen den 4. juni 2019

Hvordan skaber vi bedre opmærksomhed om mental sundhed på arbejdspladsen og får fokus på de redskaber, der findes for at håndtere mentale sundhedsudfordringer? Det blev der givet to bud på ved et gå-hjem-møde den 4. juni 2019

Psykiske trivsels- og helbredsproblemer er udbredte på danske arbejdspladser. Både ledere og medarbejdere har svært ved at tale om og håndtere problemerne, når kollegerne og arbejdspladsen er påvirket af det.

På gå-hjem-mødet den 4. juni 2019 satte forskere og andre fagfolk fokus på, hvordan vi skaber større opmærksomhed om mental sundhed på arbejdspladsen og om den viden og de redskaber, der findes til at håndtere de mentale sundhedsudfordringer.

Se programmet og hent power-point-præsentationerne


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00