Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen

De nyeste forskningsresultater om psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer samt erfaringer fra en virksomhed var emnet på et gå-hjem-møde på NFA den 29. marts 2016.

På danske arbejdspladser er der stigende interesse for, hvad man kan gøre for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, så man både sikrer medarbejdernes trivsel og en effektiv drift på arbejdspladsen. Social kapital og forandringer på arbejdspladsen er derfor to temaer, der indtager en fremtrædende position i diskussionen af psykisk arbejdsmiljø i Danmark netop nu.

Spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer

Hvordan sikrer man en høj social kapital på arbejdspladsen og dermed bl.a. et godt samarbejde mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere på arbejdspladserne? Hvordan kan man på arbejdspladserne håndtere forandringer på en måde, så de får positive effekter og skaber så lidt usikkerhed blandt medarbejderne som muligt? Og hvilken betydning har den sociale kapital på arbejdspladsen for virksomhedernes muligheder for at gennemføre forandringer på en god måde? 

Disse og andre spørgsmål blev besvaret i tre oplæg på årets første gå- hjem-møde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Se videoer og præsentationer her

Hvad er social kapital på arbejdspladsen? Seniorforsker Thomas Clausen fra NFA præsenterede den nyeste forskning om psykisk arbejdsmiljø og social kapital med særligt fokus på hans erfaringer med et igangværende interventionsprojekt om social kapital.

Hent Thomas Clausen's præsentation

Forsker Johan Simonsen Abildgaard fra NFA præsenterede den nyeste forskning om sammenhængen mellem forandringer og psykisk arbejdsmiljø.
Hent Johan Simonsen Abildgaard's præsentation

Mejeridirektør Klaus Jeppesen fra Holstebro Mejeri fortalte om erfaringer fra Holstebro Mejeri, som i de senere år har arbejdet systematisk med psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen.
Hent Klaus Jeppesen's præsentation

Yderligere oplysninger

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00