Psykosocialt arbejdsmiljø, forskning, behandling og betydning for sygdom

Det psykiske arbejdsmiljø og muligheder for at afhjælpe problemer for den enkelte var emnet for dette gå-hjem-møde den 24. maj på Holbæk Sygehus.

Antallet af anmeldte arbejdsbetingede psykiske lidelser er fordoblet inden for de seneste 5 år, og psykosociale arbejdsmiljøproblemer og stress er nu årsag til mere end hver 5. langtidssygemelding.

Hvad siger den seneste forskning om denne udvikling og hvilke muligheder har vi for at afhjælpe problemerne for den enkelte? Er der sammenhæng mellem psykosociale og somatiske problemer?

Det satte forskere og praktikere fokus på ved dette gå-hjem møde, der var arrangeret i et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Se videoer og præsentationer 

Kan man blive syg af et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø? Et overblik over nye forskningsresultater.
Professor Reiner Rugulies, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø


Hent Reiner Rugulies's præsentation

Introduktion til ”MARS” en evidensbaseret stressbehandlingsform: Rationale, målgruppe, indhold og erfaringer.
Psykolog Sanna Koch Jacobsen, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus


Hent Sanna Koch Jacobsen's præsentation 

Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer
Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Hent Ole Steen Mortensen's præsentationen

Yderligere oplysninger

Seniorkonsulent Paul-Anker Lund, NFA


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00