Temamøde om brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdomme på grund af jobbet

Se videoer fra temamødet den 15. marts 2018 på NFA.

Resultaterne fra to undersøgelser af danske brandfolks risiko for at blive udsat for sundhedsskadelige påvirkninger på jobbet og under uddannelse til røgdykker var emnet for et temamøde den 15. marts 2018 på NFA.

Se videoer fra møde

Brandfolks risiko for kræft og hjertesygdom

Seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse giver et overblik over de senere års internationale forskning om brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdom set i relation til det danske forskningsprojekt.

Præsentation af resultater fra BIOBRAND

Seniorforsker Anne Thoustrup Saber fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, fortæller om BIOBRAND-undersøgelsen og resultaterne fra den.

Præsentation af forskningsprojektet EPIBRAND

Julie Elbæk Pedersen fra Kræftens Bekæmpelse fortæller om det arbejde, de har gennemført med at samle en kohorte af danske brandfolk og præsenterer forskningsresultater om brandfolks risiko for at udvikle kræft og hjertekarsygdom.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00